~Asmaul Husna~

asmaul husna Pictures, Images and Photos

Thursday, June 27, 2013

PENYEMBUH UNIVERSAL: ALLAH AS-SALAAM...ALLAH AS-SALAM  (السلام)
YANG MAHA SEJAHTERA

As-Salam bererti Yang Maha sejahtera, tenang,    menyelamatkan, damai. Dia yang memberi            kesejahteraan, ketenangan, keselamatan dan         kedamaian kepada manusia. Dia memberi              kesejahteraan jiwa, pemikiran, emosi dan tubuh badan.    Untuk mendapat kesejahteraan dari As-Salam, hendaklah mendekatkan diri denganNya dengan melakukan ketaatan dan ibadah sunat.

Penghayatan kepada As-Salam melahirkan manusia yang mengorbankan diri bagi kesejahteraan dan    keselamatan orang lain dengan membantu mengikut kemampuan, memberi ketenangan melalui            motivasi, nasihat dan pandangan. Menjaga            kesejahteraan badan dengan mengikut sunnah nabi (makan, tidur,bermuamalat dan lain-lain).

Saturday, June 22, 2013

KENALI ALLAH AL-MU'MINALLAH AL-MU'MIN (المؤمن)
YANG MAHA MENGAMANKAN

Al-Mukmin memberi keamanan jiwa, emosi dan jasmani, dibebaskan dari rasa takut dan bimbang. Allah menjaga keamanan kehidupan manusia dan Dia juga mampu memberikan bahaya dan ancaman (Ad-Dharr). Ia juga membawa Untuk mendapat keamanan dari Al-Mukmin, hendaklah beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, qada’ dan qadar.

Penghayatan kepada Al-Mu’min adalah seseorang harus ikhlas dalam setiap apa yang dilakukan demi kerana Allah, bersemangat dan tidak putus asa, tidak takut Menghadapi cabaran kehidupan kerana berdamping dengan Allah Al-Mu’min

Friday, June 14, 2013

PEMELIHARA YANG ABADIALLAH AL-MUHAIMIN (المهيمن)
YANG MAHA MEMELIHARA

Allah Al-Muhaimin Yang Maha Memelihara. Dia memelihara hidup manusia daripada bahaya dan bencana. Dia memelihara manusia daripada  tergelincir dari jalan kebenaran dan daripada mengikut bisikan syaitan serta memelihara hamba-hamba yang beriman daripada api neraka. Menghayati sifat Al-muhaimin akan menjadikan seseorang cuba sedaya upaya memelihara kesejahteraan manusia lain agar manusia selamat dunia dan akhirat. Memelihara manusia lain daripada terpesong dari kebenaran dengan kerja-kerja da’wah.

Manusia harus memohon pemeliharaan daripada Allah daripada bencana dunia dan akhirat, makhluq tidak mampu memelihara melainkan dengan pertolongan dan izin Allah Al-Muhaimin. Manusia harus bergantung     penuh kepada Allah Al-Muhaimin demi kesejahteraan dunia dan akhirat.