~Asmaul Husna~

asmaul husna Pictures, Images and Photos

Wednesday, April 4, 2012

Syarah Kitab Hikam 1: Matahati yang buta

KERAJINAN KAMU UNTUK MEMPEROLEHI APA YANG TELAH TERJAMIN UNTUK KAMU DI SAMPING KECUAIAN KAMU TERHADAP KEWAJIPAN YANG DIAMANATKAN MENUNJUKKAN BUTA MATA HATI.

Hikmat 5 ini merupakan lanjutan kepada Hikmat yang lalu. Imam Ibnu Athaillah menceritakan kesan daripada hijab nafsu dan hijab akal yang menutup hati daripada melihat kepada takdir yang menjadi ketentuan Allah s.w.t. Ada tiga perkara yang dikemukakan untuk direnungi:
1: Jaminan Allah s.w.t.
2: Kewajipan hamba
3: Mata hati yang mengenal jaminan Allah s.w.t dan kewajipan hamba.

Penyingkapan rahsia mata hati adalah penting bagi memahami Kalam Hikmat di atas. Mata hati ialah mata bagi hati atau boleh juga dikatakan kebolehan mengenal yang dimiliki oleh hati. Kadang-kadang mata hati ini dipanggil sebagai mata dalam. Istilah ‘mata dalam’ digunakan bagi membezakan istilah ini dengan mata yang zahir, iaitu yang dimiliki oleh diri zahir. Diri zahir terbentuk daripada daging, darah, tulang, sumsum, rambut, kulit dan lain-lain. Diri zahir ini berkebolehan untuk melihat, mendengar, mencium, merasa dan menyentuh. Diri zahir memperolehi kehidupan dari perjalanan darah ke seluruh tubuhnya dan aliran nyawa dalam bentuk wap atau gas yang keluar masuk melalui hidung dan mulut. Jika darahnya dikeringkan atau dibekukan ataupun jika aliran wap yang keluar masuk itu disekat maka diri zahir akan mengalami satu keadaan di mana sekalian bahagiannya terhenti berfungsi dan ia dinamakan mati! Diri zahir ini jika disusun dapatlah dikatakan bahawa ia terdiri daripada tubuh dan nyawa serta deria-deria yang dapat mengenal sesuatu yang zahiriah. Pusat kawalannya ialah otak yang mengawal keberkesanan deria-deria dan juga mencetuskan daya timbang atau akal fikiran.

Diri batin juga mempunyai susunan yang sama seperti diri zahir tetapi dalam keadaan ghaib. Ia juga mempunyai tubuh yang dipanggil kalbu atau hati. Hati yang dimaksudkan bukanlah seketul daging yang berada di dalam tubuh. Ia merupakan hati rohani atau hati seni. Ia bukan kejadian alam kasar, sebab itu ia tidak dapat dikesan oleh pancaindera zahir. Ia termasuk di dalam perkara- perkara ghaib yang diistilahkan sebagai Latifah Rabbaniah atau hal yang menjadi rahsia ketuhanan. Apabila di dalam keadaan suci bersih ia dapat mendekati Tuhan. Ia juga yang menjadi tilikan Tuhan. Hati seni ini juga memiliki nyawa yang dibahasakan sebagai roh. Roh juga termasuk di dalam golongan Latifah Rabbaniah. Ia adalah urusan Tuhan dan manusia hanya mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya.

Katakan: “Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja”. ( Ayat 85 : Surah Bani Israil )

Tubuh seni atau hati seni juga mempunyai sifat yang berkemampuan mencetuskan pemahaman dan pengetahuan. Ia dipanggil akal yang juga termasuk di dalam golongan Latifah Rabbaniah yang tidak mampu dihuraikan. Akal jenis ini berguna bagi pengajian tentang ketuhanan. Tubuh zahir mempunyai deria-deria untuk mengenal perkara zahiriah. Deria-deria tersebut dipanggil penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan penyentuhan dan alat-alat yang bersangkutan ialah mata, telinga, hidung, lidah, tangan dan lain-lain. Tubuh seni atau diri batin juga mempunyai deria yang mengenal perkara ghaib dan deria ini dinamakan basirah atau mata hati. Ia berbeza daripada sifat melihat yang dimiliki oleh mata zahir. Mata zahir melihat perkara zahir dan mata hati syuhud atau menyaksikan kepada yang ghaib.

Apa yang ada di sekeliling kita boleh dilihat melalui dua aspek iaitu yang nyata dilihat dengan mata zahir dan yang ghaib dilihat dengan mata hati. Jika kita ambil satu buku gula, mata kasar melihat sejenis hablur berwarna keputihan. Bila diletakkan pada lidah terasalah manisnya. Ketika menikmati kemanisan itu kita seolah-olah memandang jauh kepada sesuatu yang tidak ada di hadapan mata. Kelakuan merenung jauh itu sebenarnya adalah terjemahan kepada perbuatan mata hati memandang kepada hakikat gula iaitu manis. Bagaimana rupa manis tidak dapat diceritakan tetapi mata hati yang melihat kepadanya mengenal bahawa gula adalah manis. Jika mata zahir melihat sebilah pedang, maka mata hati akan melihat pada tajamnya. Jika mata zahir melihat kepada lada, mata hati melihat kepada pedasnya. Jadi, mata zahir mengenal dan membezakan rupa yang zahir sementara mata hati mengenal dan membezakan hakikat kepada yang zahir. Mata hati yang hanya berfungsi setakat mengenal manis, tajam, pedas dan yang seumpamanya masih dianggap sebagai mata hati yang buta. Mata hati hanya dianggap celik jika ia mampu melihat urusan ketuhanan di sebalik yang nyata dan yang tidak nyata.

Kekuatan suluhan mata hati bergantung kepada kekuatan hati itu sendiri. Semakin bersih dan suci hati bertambah teranglah mata hati. Jika ia cukup terang ia bukan sahaja mampu melihat kepada yang tersembunyi di sebalik rupa yang zahir di sekeliling kita malah ia mampu melihat atau syuhud apa yang di luar daripada dunia. Dunia adalah segala sesuatu yang berada di dalam bulatan langit yang pertama atau langit dunia atau langit rendah. Langit rendah ini merupakan sempadan dunia. Selepas langit dunia dinamakan Alam Barzakh. Meninggal dunia membawa maksud roh yang rumahnya iaitu jasad telah tidak sesuai lagi didiaminya atau dipanggil sebagai mengalami kematian, dibawa keluar dari langit dunia dan ditempatkan di dalam Alam Barzakh.

Fungsi mata hati ialah melihat yang hakiki. Mata hati yang mampu melihat dunia secara keseluruhan sebagai satu wujud akan mengenali apa yang hakiki tentang dunia itu. Oleh sebab penyaksian mata hati bersifat tidak dapat dinyatakan secara terang maka ia memerlukan ibarat untuk mendatangkan kefahaman. Ibarat yang biasa digunakan bagi menceritakan tentang hakikat dunia ialah: “Dunia adalah seorang perempuan yang sangat tua dan sangat hodoh. Tubuhnya kotor dan berpenyakit, menanah di sana sini dan ada bahagiannya yang sudah dimakan ulat ”. Begitulah lebih kurang perasaan orang yang melihat kepada hakikat dunia dengan mata hatinya. Bagaimana rupa hakikat yang menyebabkan timbul perasaan dan ibarat yang demikian tidak dapat dihuraikan.

Mata hati yang lebih kuat mampu pula menyaksikan Alam Barzakh dan mengenali satu lagi hakikat yang dinamakan keabadian, iaitu sifat hari akhirat. Kematian membinasakan jasad dan kiamat membinasakan alam seluruhnya tetapi tidak membinasakan Roh yang padanya tergantung kitab amalan masing-masing. Ahli maksiat tidak dapat diselamatkan oleh kematian dan kiamat. Ahli taat yang tidak mendapat ganjaran yang setimpal di dunia tidak binasa ketaatannya oleh kematian dan kiamat. Tanggungjawab seseorang hamba akan terus dipikulnya melepasi kematian, Alam Barzakh, kiamat, Padang Mahsyar dan seterusnya menghadapi Pemerintah hari pembalasan. Tanggungjawab itu hanya gugur setelah Hakim Yang Maha Bijaksana dan Maha Adil lagi Maha Mengetahui serta Maha Perkasa menjatuhkan hukuman. Inilah hakikat yang ditemui oleh mata hati yang menyelami Alam Barzakh, bukan melihat roh orang mati di dalam kubur.

Mata hati berfungsi mengenal perkara yang ghaib. Makrifat atau pengenalan kepada keabadian atau hari akhirat akan melahirkan kesungguhan pada menjalankan amanat Allah s.w.t iaitu mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Amanat itu akan terus dibawa oleh para hamba untuk diserahkan kembali kepada Allah s.w.t yang meletakkan amanat tersebut kepada mereka. Makrifat mata hati yang demikian melahirkan sifat takwa dan beramal salih. Apabila takwa dan amal salih menjadi sifat seorang hamba maka masuklah hamba itu ke dalam jaminan Allah s.w.t.

Dialah Tuhan yang memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda keesaan-Nya dan kekuasaan-Nya (untuk menghidupkan rohani kamu), dan yang menurunkan (untuk jasmani kamu) sebab-sebab rezeki dari langit. Dan tiadalah yang ingat serta mengambil pelajaran (dari yang demikian) melainkan orang yang sentiasa bertumpu (kepada Allah). ( Ayat 13 : Surah al-Mu’min )

Allah s.w.t berfirman dalam Hadis Qudsi:


Hamba-Ku, taatilah semua perintah-Ku, jangan membeber keperluan kamu.

Allah s.w.t sebagai Tuhan, Tuan atau Majikan tidak sekali-kali mengabaikan tanggungjawab-Nya untuk memberi rezeki kepada hamba-hamba-Nya sementara hamba-hamba pula berkewajipan mentaati Tuan mereka. Rezeki telah dijamin oleh Allah s.w.t dan untuk mendapatkan rezeki tersebut seseorang hamba hanya perlu bertindak sesuai dengan makamnya. Jika dia seorang ahli asbab maka bekerjalah ke arah rezekinya dan jangan iri hati terhadap rezeki yang dikurniakan kepada orang lain. Jika dia ahli tajrid maka bertawakallah kepada Allah s.w.t dan jangan gusar jika terjadi kelewatan atau kekurangan dalam urusan rezeki. Walau dalam makam manapun seseorang hamba itu berada dia mesti melakukan kewajipan iaitu bersungguh-sungguh mentaati Allah s.w.t dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Hamba yang terbuka mata hatinya akan percaya dengan yakin terhadap jaminan Allah s.w.t dan tidak mencuaikan kewajipannya. Hamba ini akan melipat-gandakan kegiatan dan kerajinannya untuk bertakwa dan beramal salih tanpa mencurigai jaminan Allah s.w.t tentang rezekinya.

Hamba yang buta mata hatinya akan berbuat yang berlawanan iaitu dia tekun dan rajin di dalam mencari rezeki yang dijamin oleh Allah s.w.t tetapi dia mencuaikan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Allah s.w.t. Orang ini akan menggunakan daya usaha yang banyak untuk memperolehi rezeki yang boleh didapati dengan daya usaha yang sederhana tetapi menggunakan daya usaha yang sedikit dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin didapati kecuali dengan daya usaha yang gigih dan perjuangan yang hebat iaitu pahala-pahala bagi amal salih.

Mata hati melihat kepada yang hak dalam keghaiban. Nafsu yang hanya berminat dengan kebendaan yang nyata menutupi yang hak itu dan akal mengadakan hujah untuk menguatkan keraguan yang tumbuh pada nafsu. Perkara ghaib disaksikan dengan keyakinan. Jika nafsu dan akal bersepakat mengadakan keraguan, kebenaran yang ghaib akan terhijab. Orang yang mencari kebenaran tetapi gagal menundukkan nafsu dan akalnya akan berpusing-pusing di tempat yang sama. Keyakinan dan keraguan sentiasa berperang dalam jiwanya.

Monday, March 19, 2012

Bicara hati ketika wudhu'


BICARA HATI UNTUK HADIR HATI SEMASA SOLAT

MELALUI PENGHAYATAN ASMA UL HUSNA

1.0 Pendahuluan

Panduan ini bertujuan untuk menangani masalah ketidakkusyukan didalam solat. Bicara ini adalah tambahan kepada kaedah-kaedah lain yang diterangkan di dalam pelbagai buku dan kuliah berkaitan dengan hadir hati di dalam solat. Semoga mendapat manafaat daripada sedikit ilmu dari Ya Alim Yang Maha Berilmu.

2.0 WUDUK - Membersihkan Jiwa Sebelum Mengadap Ya Quddus Yang Maha Suci dan Ya Jalil Yang Maha Jernih Melalui Wuduk.

2.1 Membasuh Tangan

Ya Allah Ya Quddus, Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Suci dan Ya Jalil, sesungguhmya Engkaulah Yang Maha Jernih, sucikanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganku (mengambil hak orang lain tanpa ku sedari, memukul orang yang tidak bersalah, terlebih menulis tuntutan, mengambil barang-barang yang haram kerana mengikut nafsuku). Sesungguhnya hanya Engkau Ya Quddus Ya Jalil yang mampu mensucikan dosa-dosa yang melekat ditanganku ini dan menjernihkan jiwaku, daku memohon kepada mu bersihkan, sucikanlah dan jernihkan Ya Allah Ya Quddus Ya Jalil agar daku mampu mengadapmu dalam keadaaan jiwa yang bersih.

2.2 Membasuh Mulut

Ya Allah Ya Quddus, Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Suci dan Ya Jalil, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Jernih, sucikanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutku (memakan yang haram, mengumpat orang, menfitnah orang, bercakap dusta, mengadu domba, bercakap kasar, merendahkan orang, menghina orang samada yang daku sedar atau tidak). Sesungguhnya hanya Engkau Ya Quddus yang mampu mensucikan dosa-dosa yang melekat dimulutku ini, daku memohon kepada mu bersihkan, sucikanlah dan jernihkan Ya Allah Ya Quddus agar daku mampu mengadapmu dalam keadaaan jiwa yang bersih.

2.3 Membasuh Muka

Ya Allah Ya Quddus, Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Suci dan Ya Jalil, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Jernih sucikanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mukaku kerana seringkali daku menghadap dan menyembah hawa nafsuku selain daripadaMu, sucikanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mataku yang seringkali melihat perkara-perkara yang haram samada sedar atau tidak. Sesungguhnya hanya Engkau Ya Quddus yang mampu mensucikan dosa-dosa yang melekat dimuka dan mataku ini, daku memohon kepada mu bersihkan, sucikanlah dan jernihkan Ya Allah Ya Quddus Ya Jalil agar daku mampu mengadapmu dalam keadaaan jiwa yang bersih.

Friday, March 9, 2012

Kuliah Penghayatan Asmaul Husna di Balok


Penceramah - Prof Madya Dr. Wan Maseri bt Wan Mohd sedang menyampaikan kuliahnya

Antara peserta yang hadir. Kebanyakannya daripada penduduk sekitar. Lebih kurang 30-40 orang yang hadir pada majlis ini.Penceramah sedang melayan tetamu. Menandatangani buku tulisan beliau yang diminta 0leh peserta.

Terima kasih kepada tuan rumah kerana sudi menginfakkan rumah beliau untuk digunakan pada hari kejadian, juga juadah selepas tamat kuliah yang amat menyelerakan. Semoga Allah membalas jasa kalian dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih juga buat para hadirin yang sanggup meluangkan masa untuk mendengar sedikit perkongsian untuk panduan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga kita akan menjadi hamba Allah yang sentiasa berusaha untuk mengenalNya.


Monday, March 5, 2012

DOA MUNAJAT KEMERDEKAAN JIWA


DOA MUNAJAT KEMERDEKAAN JIWA

(Rintihan Jiwa yang Terpenjara)

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ya Allah, Ya Malik, Tuhan Yang Maha Memiliki segala apa yang ada di antara langit dan bumi, hatta diriku, diri suami/isteriku, diri anak2ku, diri ibubapaku, diri kawan2ku dan diri jiran tetanggaku, aku sedar ya Allah, aku hanya ciptaanMu, yang Kau ciptakan dari tanah yang hina dan kemudian kau pinjamkan kepadaku ilmuMu, hartaMu, wang ringgitMu, rumahMu, keretaMu serta suamu/isteri, anak2, kawan2 yang semuanya adalah ciptaanMu sebagai amanah dan pinjaman kepada aku agar aku dapat mengabdikan diri kepadaMu dan juga melaksanakan amanah KhalifahMu di dunia ini. Ampunilah aku kerana selama ini sering lupa asal usulku ya Allah, aku lupa aku dicipta dari tanah dan tiada apa2 kecuali apa yang diamanah dan dianugerahkan olehMu ya Allah. Ampunilah aku ya Allah kerana aku sering mengaku semuanya itu hakku, sedangkan semuanya itu hakMu semata-mata ya Allah.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Suci, aku seringkali membaca ‘Laailaha illallah’ yang membawa erti ‘Tiada Tuhan Yang Layak di Sembah Melainkan Engkau Ya Allah’, namun aku sedar ianya hanya di bibir mulutku sahaja, ianya tidak mampu ku ucapkan dengan hatiku kerana sesungguhnya dalam hatiku ini masih banyak lagi tuhan2 lain selain Engkau Ya Allah. Aku selama ini bertuhankan nafsuku kerana aku lebih menurutkan nafsuku daripadaMu ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Selama ini aku bertuhankan dunia, wangringgit dan hartabenda ya Allah dan seringkali aku mengabaikan perintahMu dan melanggar laranganMu ya Allah. Aku juga ya Allah lebih mengutamakan kata-kata manusia, kehendak manusia, makhluq ciptaanMu jua ya Allah dan tidak mengutamakan Engkau ya Allah. Ampunilah, ampunilah, ampunilah ya Allah segala dosa2 aku selama ini kerana bertuhankan lain daripadaMu ya Allah. Sesungguhnya jiwaku selama ini menjadi hamba nafsu, hamba dunia dan hamba manusia ya Allah. Jiwaku tersepit, terpenjara dan menderita kerana mengabdikan dan menghambakan diri kepada mahkluqMu yang lemah dan tidak kekal ya Allah. Selama ini jiwaku dikurung, tidak bebas melakukan apa yang jiwaku inginkan iaitu mengabdikan diri semata-mata kepadaMu ya Allah. Aku sering melakukan sesuatu untuk manusia dan mengharapkan ganjaran dan pujian manusia, tetapi sebaliknya ya Allah aku hanya mendapat kekecewaan dan penderitaan. Sesungguhnya kasih dan cinta manusia itu tidak kekal, tidak abadi dan tidak suci.

Ya Allah, kini kami sedar cintaMu ya Allah Ya Waddud, Allah Yang Maha Pencinta, cintaMu kekal abadi, tak pernah padam dan Engkau sentiasa mengasihiku dan memeliharaku serta memberi rezeki kepadaku. Engkau sentiasa berada disampingku ketika orang lain meninggalkanku, Engkau sentiasa memberi kepadaku ketika orang lain tidak mempedulikanku, Engkau sentiasa melindungiku ketika orang lain sering menyakitiku. Ya Allah, kini jiwaku tenang dengan kesedaran dan hidayahMu ini ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah ke jalanMu, kejalan taqwaMu ya Allah.

Ya Allah, merdekakan jiwaku daripada menjadi hamba kepada dunia, manusia dan nafsu ya Allah. Sesungguhnya jiwaku ingin kembali kepada fitrah kejadianku yang sebenar iaitu menjadi hamba kepadaMu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pencinta. Semoga kemerdekaan jiwaku ini akan membuahkan satu kehidupan yang berlandaskan kehendakMu dan semoga jiwaku merdeka dan damai serta bahagia dunia dan akhirat.